mani_back_img
Nieuws
 • 17 mei 2019

  De nieuwe editie van het Noordrand-magazine is uit!

  lees meer

 • 26 februari 2018

  Volop natuur aan noordrand stad

  lees meer

 • 30

  Officiëlle opening belevenisboerderij Schieveen

  lees meer

 • 3 november 2017

  Nieuwsbrief Noordrand oktober/november 2017

  lees meer

 • Nieuws items
 • DaF-architecten wint prijsvraag Belevenisverbinding in de Noordas

Ontwerpers en architecten nemen kijkje in de Noordas

Het Rotterdamse architectenbureau DaF-architecten is de winnaar van de prijsvraag 'Belevenisverbinding in de Noordas' van de Stadsregio Rotterdam. De jury beoordeelde de inzending van DaF-architecten als beste van de zes overgebleven teams van architecten en ontwerpers. De komende tijd gaat DaF-architecten samen met bewoners en betrokkenen aan de slag om de Noordas als geheel en het toekomstige Polderpad een duidelijker gezicht te geven. 

Belevenisverbinding Noordas Daf-architecten

Het beeld dat DaF-architecten heeft ontworpen voor de Noordas en het Polderpad. De komende maanden gaat DaF-architecten in samenwerking met bewoners en betrokkenen in het gebied aan de slag.

 

Opgave was om, ondersteunend aan de ontwikkeling en aanpak die in het gebied al in gang gezet is, de identiteit en herkenbaarheid van de Noordas als geheel, en het Polderpad in het bijzonder, te versterken. Hierbij werd onder meer gedacht aan landmarks, terugkerende routemarkering, programmering van het gebied en begeleidende beplanting. Deelnemers werd daarnaast nadrukkelijk gevraagd om invulling te geven aan een interactief traject met omwonenden en toekomstige gebruikers.

Inzendingen
In totaal ontving de Stadsregio Rotterdam ruim zestig inzendingen. Tijdens een informatieavond begin april werden de vijftien beste hiervan voorgelegd aan bewoners en betrokkenen. Dit leverde zes kanshebbers op, die in een persoonlijke presentatie hun visie aan een jury mochten presenteren. Naast vertegenwoordigers van de Stadsregio Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland hadden hierin ook een bewoner en een toekomstige gebruiker van het gebied zitting. Alle voorstellen zijn beoordeeld op het concept, het participatieproces en de realiseerbaarheid. Hier kwam DaF-architecten als winnaar uit de bus.

Viertal routes
De jury prees vooral de subtiliteit van het ontwerp van DaF-architecten, dat zij omschrijft als 'beheerst en bescheiden'. Van alle deelnemers heeft DaF-architecten volgens de jury het totale Polderpad het beste onderzocht, met name op historische en landschappelijke aspecten. Bovendien heeft het bureau een gedegen ontwerptraject doorlopen wat geleid heeft tot goed onderbouwde ontwerpkeuzes. Met de historische ondergrond als basis gaat DaF-architecten de komende tijd met bewoners, gebruikers en bedrijven aan de slag, om te werken aan markering van de route en inbedding in dit dynamische gebied. Als kader voor het interactieve traject heeft DaF-architecten een viertal routes geschetst: 'Polderen over het programma', 'Het markeren van de polders', 'De beleving van het landschap' en 'Verhalen uit de polder'. Deze vier routes zullen volgens DaF-architecten gezamenlijk leiden tot een subtiel omgevingsontwerp dat de beleving van het landschap viert.

Na de zomervakantie organiseert DaF-architecten in samenwerking met de Stadsregio Rotterdam een eerste bijeenkomst voor bewoners en betrokkenen van het gebied.