mani_back_img
Nieuws
 • 17 mei 2019

  De nieuwe editie van het Noordrand-magazine is uit!

  lees meer

 • 26 februari 2018

  Volop natuur aan noordrand stad

  lees meer

 • 30

  Officiëlle opening belevenisboerderij Schieveen

  lees meer

 • 3 november 2017

  Nieuwsbrief Noordrand oktober/november 2017

  lees meer


De meerwaarde van natuur voor de regio

Het jachtige leven in steden vraagt om tegenwicht in de vorm van natuur die zorgt voor rust, ontspanning en plezier. Meer groen en meer water aan de randen van de steden bieden inwoners  ontspanning en energie. We knappen ervan op, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Wethouder Jeroen Heuvelink van Lansingerland heeft ondermeer groen in zijn portefeuille en is ambitieus. Met zijn collega’s uit Rotterdam en de provincie Zuid-Holland is zijn inzet gericht op het versterken van het  groene landschap. Hij ziet die kwaliteit  als een belangrijke vestigingsfactor in de concurrentie tussen steden.

“De gemeente Lansingerland is ontwikkeld als een Vinexlocatie: een stenig gebied”, zegt wethouder Heuvelink. “Groen aan de randen van de stad, zoals de ontwikkeling van de Noordrand, biedt rust, ruimte en recreatie aan de bewoners van Lansingerland en Rotterdam. Het gebied trok van oudsher veel weidevogels, maar de intensivering van de landbouw heeft de natuur deels verdreven. Met de vergroening van Schieveen en de Vlinderstrik versterken we nu weer wat van nature al aanwezig was.”

Heuvelink was twintig jaar geleden al bezig met het vergroenen van het stedelijk gebied. In de jaren negentig was hij als beleidsmedewerker van de provincie Zuid-Holland betrokken bij de plannen voor groene en blauwe (water) ‘slingers’ in de stedelijke gebieden. Heuvelink: "Er lag een grote Vinex-opgave, maar we wilden niet alleen stenen stapelen. Er moest ook ruimte komen voor groen. De inwoners van Lansingerland, kunnen nu dichtbij huis recreëren.”

Jachtige leven

De aanwezigheid van groen wordt steeds belangrijker. Heuvelink ziet een grote maatschappelijke meerwaarde van het investeren in groen. Heuvelink: “Het biedt ontspanning voor het soms chaotische leven in de Randstad. Het geeft mensen die bezig willen zijn in de natuur, de ruimte. Bovendien bieden we onze kinderen de kans om te spelen en de natuur te ontdekken. Natuurmonumenten zet met de oprichting van de Melkschuur in op milieu-onderwijs voor kinderen. Boeren veranderen in samenwerking met Natuurmonumenten stap voor stap in een ander soort vakman. Het resultaat is dat er meer harmonie komt tussen landbouw en groenbeheer.”

Rotte doortrekken naar Alphen

Zijn droom is aan de randen van de stad en in de polders groene buffers te creëren, zoals de Vlinderstrik, de polder Schieveen, het Hoekse park en het Annie M.G. Schmidtpark. Deze gebieden zijn (en worden) ingericht als recreatieve parken met fiets- en wandelpaden, speelweiden en visstekken. Heuvelink: “De komende vijf jaar zetten we vol in op de uitvoering van de groene en blauwe plannen. Maar de ontwikkelingen gaan door. Zoetermeer ontwikkelt nu bijvoorbeeld plannen om de rivier de Rotte door te trekken tot Alphen aan de Rijn. Voor de pleziervaart betekent dat een belangrijke ontsluiting.”

Groen als concurrerende factor

De vergroening van de zuidelijke Randstad is ook voor bedrijven interessant, concludeert Heuvelink. “Stedelijke gebieden zijn wereldwijd in concurrentie met elkaar. Het gaat niet meer alleen om aantrekkelijke belastingtarieven, een goed opleidingsklimaat, innovatieve kracht van bedrijven en cultuur in de steden, maar ook om ecologie. Alle onderzoeken wijzen uit dat de waarde van het landschap voor CEO's van bedrijven steeds belangrijker wordt.”

Central Park van de Randstad

Wordt de groene zone tussen Rotterdam, Lansingerland, Delft, Schiedam en Hoek van Holland dan het Central Park van de zuidelijke Randstad? Dat lijkt een verre droom. “Het idee van zo’n Central Park is haalbaar als we niet alleen investeren in stenen en industrie”, stelt Heuvelink. “Mijn angst is wel dat als alle plannen over vijf jaar zijn uitgevoerd het geld op is. Daar moeten we als samenwerkende partners alert op zijn. Maar nu algemeen wordt erkend dat het landschap een belangrijke factor is voor het vestigingsklimaat van deze metropoolregio, hebben we met elkaar een mooie opgave.”

Vanrottetotschie-natuur