mani_back_img
Nieuws
 • 17 mei 2019

  De nieuwe editie van het Noordrand-magazine is uit!

  lees meer

 • 26 februari 2018

  Volop natuur aan noordrand stad

  lees meer

 • 30

  Officiëlle opening belevenisboerderij Schieveen

  lees meer

 • 3 november 2017

  Nieuwsbrief Noordrand oktober/november 2017

  lees meer

 • Nieuws items
 • Definitief Natuur- en Recreatieplan Schieveen

Definitief Natuur- en Recreatieplan Schieveen

Op 16 juli 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het Natuur- en Recreatieplan Schieveen vastgesteld.

Dit plan, dat is opgesteld met betrokkenheid van bewoners, lokale agrariërs, Vereniging Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap van Delfland, richt zich op het versterken van het huidige karakter van de polder. Hierbinnen gelden vier uitgangspunten:

1 faciliteren van economisch duurzame agrarische bedrijven;
2 verbeteren leefmilieu voor weidevogels;
3 verbeteren ecologische verbinding;
4 ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden.

Met de vaststelling van het Natuur- en Recreatieplan is een belangrijke stap gezet in het proces om de polder Schieveen een duurzame toekomst te geven. De volgende stap is te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan voor Schieveen waarin de keuzes voor de polder planologisch worden vastgelegd.

Download hier het document Definitief Natuur- en Recreatieplan Schieveen (juni 2013, 3,9 Mb)