mani_back_img
Nieuws
 • 17 mei 2019

  De nieuwe editie van het Noordrand-magazine is uit!

  lees meer

 • 26 februari 2018

  Volop natuur aan noordrand stad

  lees meer

 • 30

  Officiëlle opening belevenisboerderij Schieveen

  lees meer

 • 3 november 2017

  Nieuwsbrief Noordrand oktober/november 2017

  lees meer


Denk mee over de A13/A16 via nieuwe website

Belanghebbenden kunnen tot half mei actief online meedenken over de inpassing van de A13/A16. Rijkswaterstaat heeft samen met de betrokken regiopartijen de website www.A13A16rotterdam.nl gelanceerd. Bewoners, recreanten en anderen worden opgeroepen ideeën te geven voor onder meer de herinrichting van het Terbregseveld, het Lage Bergse Bos en het Triangelpark.

Met deze moderne vorm van burgerparticipatie kunnen Rijkswaterstaat, Stadsregio en gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren beter rekening houden met de wensen en belangen van omwonenden voordat begonnen wordt met de aanleg van de A13/A16 en de verdere ontwikkeling van aangrenzende gebieden.

Samenhangend beeld
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft in mei 2013 het standpunt A13/A16 ingenomen. In 2011 hebben de minister en de portefeuillehouder Baljeu van Verkeer en Vervoer van Stadsregio Rotterdam afspraken gemaakt over de inpassing van de A13/A16. De ligging, toe- en afritten en belangrijke kruisingen met lokale wegen liggen nagenoeg vast. Ook is afgesproken dat er een landtunnel in het Lage Bergse Bos komt en een akoestisch landschap met grondwallen langs het nieuwe tracé tussen de Bergweg Zuid en HSL. Omwonenden kunnen dus niet overal meer over meedenken. Toch is er nog veel ruimte voor inbreng van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden voor een goede inpassing van de weg in het landschap. Dit draagt bij aan een ‘Samenhangend beeld van de weg in zijn omgeving’ dat rond de zomer tot stand komt. Daarbij gaat het erom dat de weg en omgeving qua ontwerp, uitstraling en beleving goed op elkaar aansluiten. Om dat te bereiken kijkt ook een kwaliteitsteam A13/A16 onder aanvoering van de Rijksbouwmeester mee. Het ‘Samenhangend beeld van de weg in zijn omgeving’ verwerkt Rijkswaterstaat in het ontwerptracébesluit (OTB) A13/A16 dat begin 2015 ter visie wordt gelegd. De Stadsregio, de gemeenten en het Recreatieschap verwerken elementen uit het samenhangend beeld voor weg en omgeving in onder meer bestemmingsplannen.

Gebiedstafels
Voordat naar verwachting medio 2017 begonnen wordt met de aanleg, willen Rijkswaterstaat en de regiopartijen belanghebbenden nadrukkelijk betrekken bij de inpassing van de weg. Daarvoor zijn de Gebiedstafels A13/A16 in het leven geroepen. Tijdens die Gebiedstafels wordt letterlijk rond een grote tafel met kaarten gesproken met vertegenwoordigers van bewoners en andere maatschappelijke organisaties. De ideeën die de komende weken binnenkomen via www.A13A16rotterdam.nl worden ook besproken met de deelnemers van de Gebiedstafels. Via de website zelf wordt teruggemeld wat met de ideeën gebeurt.

Deelgebieden
Om het overzichtelijk te houden voor bezoekers van de nieuwe projectsite A13/A16 zijn de snelweg en omgeving opgedeeld in vier deelgebieden: Terbregseveld, Lage Bergse Bos, Midden en West. Iedereen kan zo meedenken over het stukje snelweg in zijn of haar omgeving. Bij elk gebied staat ook een aantal onderwerpen waarover mensen mee kunnen denken. In deelgebied Terbregseveld is dat bijvoorbeeld de inrichting van het Terbregseveld en fiets-, wandel- en natuurverbindingen tussen het Kralingse Bos via het Terbregseveld richting het Lage Bergse Bos. Bij deelgebied Lage Bergse Bos gaat het over de inrichting van het tunneldak en de taluds en de gedeeltelijke herinrichting van het Lage Bergse Bos zelf. In deelgebied Midden – tussen de Bergweg Zuid en de HSL – gaat het om de aanleg van een landschap met grondwallen, de inrichting van het recreaduct over de A13/A16 en de inrichting van het Triangelpark. Deelgebied West ligt tussen de HSL en de nieuwe aansluiting op de bestaande A13. Daar gaat het vooral om ideeën voor de inpassing van de A13/A16 met aan de zuidkant de luchthaven en aan de noordkant de polder Schieveen.

news-Lage Bergse Bos-Terbregseveld2

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Deelgebied Terbregseveld: via www.a13a16rotterdam.nl kunt u ideeën aandragen voor de
toekomstige herinrichting van het Terbregseveld.