mani_back_img
Nieuws
 • 17 mei 2019

  De nieuwe editie van het Noordrand-magazine is uit!

  lees meer

 • 26 februari 2018

  Volop natuur aan noordrand stad

  lees meer

 • 30

  Officiëlle opening belevenisboerderij Schieveen

  lees meer

 • 3 november 2017

  Nieuwsbrief Noordrand oktober/november 2017

  lees meer

 • Nieuws items
 • Informatieavond Groene ontwikkelingen in de Noordas levert zes kanshebbers op

Ontwerpers en architecten nemen kijkje in de Noordas

De aanwezige bewoners en belanghebbenden hadden op 2 april het laatste woord. Tijdens de informatieavond over de 'Groene ontwikkelingen in de Noordas' brachten zij hun stem uit. Vijftien teams van ontwerpers, architecten en kunstenaars presenteerden zich tijdens een informatiemarkt en een daaropvolgende 'speeddate' van 2 minuten. De stemming leverde zes geselecteerde partijen op, die aan de slag gaan om hun visie op de Noordas verder uit te werken. Eind mei kiest een jury de uiteindelijke winnaar.

De zes overgebleven teams van ontwerpers, architecten en kunstenaars die nog in de race zijn voor de prijsvraag 'Belevenisverbinding in de Noordas' van de stadsregio Rotterdam keken maandagochtend 23 april hun ogen uit. Met een speciale VIP-bus maakten zij nader kennis met het gebied tussen Overschie en het Lage Bergse Bos, waarvoor zij een aansprekend plan moeten gaan bedenken.  

De vijftien teams reageerden eerder op een oproep van de Stadsregio Rotterdam om de Noordas als geheel en het toekomstige fietspad, kortweg het Polderpad dat van de Rotte naar de Schie zal lopen, een duidelijker gezicht te geven. Gedacht wordt verder aan het toevoegen van landmarks, terugkerende routemarkering of begeleidende beplanting in het gehele gebied. Tijdens de goedbezochte avond in 't Manneke kregen de vijftien partijen gelegenheid zich te presenteren.

Bewoners en belanghebbenden konden vervolgens hun stem uitbrengen, met een zestal geselecteerde partijen als resultaat. Zij gaan door naar een finale selectie door een jury, waarna de winnaar eind mei bekend wordt gemaakt. Naast betrokkenen van de Stadsregio en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben ook een bewoner en een toekomstige gebruiker van het gebied zitting in de jury. Tijdens de informatieavond hebben zich hiervoor diverse belangstellenden aangemeld.

In het gebied tussen Rotterdam en Lansingerland werken stadsregio en gemeenten samen aan de opgave om natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen. Voorbeelden zijn onder meer de Schiezone, Vlinderstrik, Polder Schieveen, Park de Polder en het Triangelpark. Doel is te komen tot meer samenhang, meer bekendheid voor het gebied als geheel en een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van een fietsroute, het zogenaamde Polderpad. Via de Noordas wordt het dan mogelijk om van de Rotte naar de Schie te fietsen.

De zes overgebleven teams

De zes geselecteerde teams voor de prijsvraag 'Belevenisverbinding in de Noordas'.
1. Hosper, Carmela Bogman en Schep
2. Marieke de Keijzer en Marlou de Jong
3. Terra Incognita en Bureau Buiten
4. DaF Architecten
5. Krachtgroen
6. Gina Kranendonk