mani_back_img
Nieuws
 • 17 mei 2019

  De nieuwe editie van het Noordrand-magazine is uit!

  lees meer

 • 26 februari 2018

  Volop natuur aan noordrand stad

  lees meer

 • 30

  Officiëlle opening belevenisboerderij Schieveen

  lees meer

 • 3 november 2017

  Nieuwsbrief Noordrand oktober/november 2017

  lees meer

 • Nieuws items
 • Start voorbereidende werkzaamheden polderpad ter hoogte van gebouw De Zwaluw

Start voorbereidende werkzaamheden polderpad ter hoogte van gebouw De Zwaluw

In de week van maandag 30 maart starten de voorbereidende werkzaamheden op de Oude Bovendijk voor de aanleg van de Noordas (het polderpad); een fiets- en wandelroute van Schie tot Rotte. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van gebouw De Zwaluw, Oude Bovendijk 217. Om de grond bouwrijp te kunnen maken gaan we de grond voorbelasten door zand te storten. Het zand wordt in drie maanden aangebracht en blijft ongeveer een jaar liggen zodat de grond zich kan zetten. Deze nieuwsbrief informeert u over deze voorbereidende werkzaamheden.

Tijdelijke bouwweg
De werkzaamheden starten met de aanleg van een tijdelijke bouwweg. De bouwweg komt parallel aan de Oude Bovendijk, aan de andere kant van de watergang (Zuidpolder). Hierdoor hoeft het bouwverkeer niet via de Oude Bovendijk.

Damwand
Om te voorkomen dat het te storten zand gaat verschuiven wordt er een damwand aangebracht in de grond. Dat doen we met behulp van een kraan die hiervoor speciaal is uitgerust. Deze techniek maakt het mogelijk om een damwand aan te brengen zonder schade aan de dijk te veroorzaken. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee dagen. De gemeente zal de dijk de gehele periode monitoren.

Voorbelasting
In het werkgebied brengt de gemeente een verticale drainage aan om zo het zettingsproces te versnellen.
 
Graafwerkzaamheden bij de Melkschuur
Om de Melkschuur toegankelijk te maken voor het publiek voert de gemeente in de maand april graafwerkzaamheden uit rond de Melkschuur aan de landscheiding. De opening van de Melkschuur is in juni 2015. Over de verdere werkzaamheden aan de Melkschuur zelf wordt u komende maanden apart geïnformeerd.

Werktijden
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur.

Hinder
De werkzaamheden kunnen (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden later starten en/of langer duren.

Informatie
Jan Scholten
Directievoerder
Telefoon
(010) 4899846
Email
jam.scholten@Rotterdam.nl

DSCN6875