mani_back_img

Landgoed de Tempel in de Zuidpolder

Op de foto uit het gemeentearchief is  een grenspaal te zien die achter de Rodenrijseweg 315 stond en die de grens van de hoge heerlijkheid de Tempel aangaf. Een Hoge Heerlijkheid was een gebied die onder het gezag van een 'heer' stond. Deze was eigenaar van de grond, hief belastingen en mocht er zelfs de doodstraf uitspreken.

De Zuidpolder staat vanaf de 16de eeuw bekend als Hoge Heerlijkheid de Tempel. Midden in de veengronden stond de hofstad, het huis van de heer, van de Heerlijkheid. Op de historische kaart van Krukius uit 1772 is de hofstad met de tempelweg ernaartoe goed te zien. Op de kaart is ook te zien dat er een plas was ontstaan ten gevolge van de vervening. Door deze grootschalige veenwinning werd het land steeds natter en onbegaanbaar de oude hofstad was vervallen. Begin 18de eeuw verplaatste toenmalige eigenaar Mr van der Hoeven de hofstad naar de oever van de Schie, naar een plek waar toen de boerderij Berkeloord stond. De hofstad lag sinds dien buiten de jurisdictie van de hoge Heerlijkheid de Tempel maar kreeg wel de naam de Tempel die het nu nog heeft.

Is de grenspaal er nog? De Tempelweg wordt binnenkort onderdeel van het polderpad.

1772-delflandkrukiusNA-web