mani_back_img

Hoekse Park

Het Hoekse Park is een recreatiegebied van 
ca. 170 hectare. De afgelopen jaren is in de gemeente Lansingerland de behoefte toegenomen aan mogelijkheden voor recreatie in de directe omgeving. Het Hoekse Park vormt tegen die achtergrond een belangrijke schakel in de groene Noordrand van Rotterdam en Lansingerland.Diverse partijen werken hier samen om een nieuw fietspad aan te leggen, in aansluiting op bestaande wegen en paden in het recreatiegebied. De natuurlijke uitstraling die het Park nu al heeft, blijft gehandhaafd.

Water vervult in dit gebied meerdere functies: het zorgt voor de afvoer van water uit de kassengebieden, biedt een recreatieve kanoroute en vormt een ecologische verbindingszone. Hier komt het nieuwe fietspad, recreatief groen en we bieden ruimte voor particuliere recreatieve voorzieningen.