mani_back_img

Park de Polder

Dit kleine park van zo’n 20 hectare vormt een natuurlijke verbinding tussen de Vlinderstrik en een nog te ontwikkelen gebied. De aanleg van park de Polder draagt bij aan de vorming van de (provinciaal) ecologische hoofdstructuur en een reeks natuurgebieden. Er is sprake van een ecologische verbinding en fietsverbinding tussen recreatiegebieden.

De eerste fase van de ontwikkeling van het park is inmiddels uitgevoerd en in gebruik genomen… door een kudde schapen. Maar je kunt er ook wandelen.

Park de Polder is een echt polder-park. In het ontwerp is de oorspronkelijke verkaveling gerespecteerd. Hierdoor blijft de polder herkenbaar. De bestaande hoogteverschillen zijn geaccentueerd om een grote ecologische variëteit te behalen. Vervolgens zijn parkonderdelen toegevoegd zoals bomenrijen, bosvakken, wandel- en struinpaden, bruggen, loopplanken en meubilair. 

Het ‘Wilgenlaantje’ ligt als een as centraal in het park met een zichtlijn richting de kerk van Bergschenhoek. Het ‘Wilgenlaantje’ wordt straks onderdeel van het Polderpad. Park de Polder is open voor publiek. Naast wandelen en struinen tussen de schapen, is het mogelijk om op een bankje te genieten van de grote diversiteit die het park nu al te bieden heeft.