mani_back_img
small_inpassing_img
Inpassing A13/A16

Informatie over de A13/A16 lees meer

s_prijsvraag_img
doe_mee_ico

Prijsvraag 'Beleving van de Noordas'

Nieuws
 • 26 februari 2018

  Volop natuur aan noordrand stad

  lees meer

 • 30

  Officiëlle opening belevenisboerderij Schieveen

  lees meer

 • 3 november 2017

  Nieuwsbrief Noordrand oktober/november 2017

  lees meer

 • 30 oktober 2017

  11 en 12 november 2017 Boomophaal-en boomplantdag OERRR Natuurmonumenten

   

  lees meer

Polder Schieveen

Schieveen wordt beter toegankelijk voor recreanten door aan te sluiten op bestaande recreatieve verbindingen als fiets- en wandelpaden. Ook het nieuw aan te leggen Polderpad draagt bij aan deze doelstelling, evenals nieuw aan te leggen struinpaden in de polder.

Schieveen is van grote waarde als ecologische verbinding en als weidevogelgebied. De huidige structuur van de polder blijft behouden en er vindt slechts beperkte verwerving van gronden door de gemeente plaats. Gronden die eerder zijn aangekocht, worden gebruikt om de ecologische en recreatieve kwaliteit van de polder te versterken. Er wordt naar gestreefd de recreatieve en ecologische doelstellingen zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen bijvoorbeeld door de struinpaden in het broedseizoen

Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte voor de uitgifte van 28 vrije woningkavels aan het noordelijk deel van de Oude Bovendijk. De uitgifte van de kavels wordt uitgesmeerd over de periode 2014 tot 2022.