mani_back_img

Schiebroekse Park

Veel groen, libelles die rond de oren zoemen, vleermuizen en Schotse Hooglanders die rustig op wat groen kauwen. Het Schiebroekse park is een echt natuurpark.

Het huidige park is veel natuurlijker aangelegd dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld ‘takkenrillen’ te vinden, waar snoeihout wordt neergelegd, zodat het in de natuur blijft. Verder zijn de oevers en de beplanting aangepast. Schotse Hooglanders zorgen ervoor dat de natuurlijke structuur behouden blijft. Het park is heel groen en er is veel variatie in vegetatie.

Er zijn ook veel kleine dieren in het park te vinden, zoals rietvogels, libellen en vlinders. Maar het meest bijzonder zijn toch wel de vleermuizen. In het park komen allerlei soorten voor, van de gewone dwergvleermuis, tot de rosse vleermuis en de watervleermuis. Overdag schuilen sommige van deze soorten in de daarvoor speciaal aangelegde ondergrondse vleermuisbunker.