mani_back_img

Vlinderstrik

Wie het groene gebied in de Rotterdamse Schiebroekse Polder en de Berkelse Zuidpolder van boven bekijkt, ziet direct waarom de bijnaam 'Vlinderstrik' zo toepasselijk is. Deze bijzonder gevormde agrarische gebieden maken van oudsher onderdeel uit van een cultuurlandschap van veenpolders en droogmakerijen.Tegenwoordig bestaat het grotendeels uit open weidelandschap, afgewisseld met sloten. Openheid geldt dan ook als een van de belangrijkste en meest waardevolle kenmerken van dit groene gebied.